Strona główna

Historia muzeum
Wystawy stałe
Wystawy czasowe
Godziny otwarcia
Ceny biletów
Wydawnictwa muzeum
Merkuriusz Człuchowski
Biblioteka muzeum
Konkursy
Edukacja
Wieczory muzealne
Rada Muzeum
Noc Muzeów
Archiwum
Galeria zdjęć
Kontakt

Człuchów i powiat człuchowski na dawnej pocztówce 1897-1945

Człuchów (Schlochau)

Otwarcie wystawy
2011-01-18 21:46:34

­Muzeum Regionalne w Człuchowie
zaprasza na otwarcie wystawy ­
Dzieje Zakonu Niemieckiego od założenia do dzisiaj
przygotowanej przez
Centrum Kultury Prus Wschodnich w Ellingen (Bawaria)­

20 stycznia 2011 r. godz.17.00

Wystawa czynna do 31 marca 2011 r.

    Centrum Kultury Prus Wschodnich, mieszczące się w barokowym pałacu Zakonu Niemieckiego w Elligen, wnosi znaczący wkład w dzieło zachowania wschodniopruskiego dziedzictwa kulturowego. Zwiedzającym w ich podróży po krainie między Wisłą a Niemnem, towarzyszą unikatowe eksponaty, a bogate w informacje komentarze zapewnia nowoczesny system audio. Tworzenie Centrum Kultury Prus Wschodnich -  instytucji Wschodniopruskiej Fundacji Kulturalnej – rozpoczęto w roku 1981, dzięki pomocy rządu federalnego i państwa bawarskiego, kraju patronującemu mieszkańcom Prus Wschodnich, którzy musieli opuścić swoją ojczyznę. W tej placówce, z bogatą biblioteką i archiwum, prezentowane są muzealne ekspozycje z zakresu krajoznastwa i historii kultury Prus Wschodnich, przedstawiające w sposób obrazowy wybrane zagadnienia m.in.: gabinet bursztynu, mieszczański salon z Królewca, Prusy Wschodnie na mapach, historyczną, broń myśliwską, majolikę z cesarskiej manufaktury w Kadynach, dzieje osadnictwa salzburskiego, życie i pracę na wsi oraz sztuki plastyczne. Przez cały rok prezentowane są wystawy okolicznościowe i gabinetowe – po części w ramach międzynarodowej wymiany kulturalnej z polskimi, rosyjskimi i litewskimi instytucjami. Duże zainteresowanie wzbudzają wystawy stałe poświęcone historii wybranych miast, prezentowane w ostatnich latach na terenie południowych Prus Wschodnich.
    Wystawa Dzieje Zakonu Niemieckiego od założenia do dzisiaj prezentuje historię zakonu znanego w Polsce pod nazwą Zakon Krzyżacki. Ekspozycja składa się z kilkudziesięciu plansz; pierwsza część prezentuje historię zakonu, druga zamki i warownie na terenie Prus Wschodnich i Pomorza Gdańskiego. Bogaty komentarz w wersji polskiej i niemieckiej zaopatrzony jest w ilustracje, mapy, zdjęcia, z których część dotychczas nie była znana w Polsce. Autorem wystawy jest dr Wiesław Gogan, pracownik Centrum Kultury Prus Wschodnich.

­Zdjęcia z otwarcia wystawy.

Copyright © 2013 Muzeum Regionalne w Człuchowie
Wszelkie prawa zastrzeżone