Człuchów i powiat człuchowski na dawnej pocztówce 1897-1945

REWERS - było tu wyłącznie miejsce na adres tzw. długi adres

Teatr rysowania
2016-07-03 22:25:59


Informacja
2016-05-22 22:42:49

W dniu 26 maja 2016 r. (Boże Ciało) Muzeum będzie czynne w godz. 10.00-18.00.

Zapraszamy na Noc Muzeów
2016-05-10 22:55:07


20160509m

W niedzielę, 15 maja br., Muzeum będzie nieczynne

Zmiana godzin otwarcia Muzeum
2016-04-25 21:37:50

Od 1 maja do 30 września Muzeum czynne:
- wtorek-niedziela - 10.00 - 18.00
- poniedziałek - nieczynne
Wejścia na wieżę wyłącznie o pełnych godzinach: 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00.


W kręgu secesji
2016-04-25 21:31:49

20160425
Cyprian Eugene Boulet, Alegoria jesieni, 1898 r.

Zapraszamy na otwarcie wystawy

W kręgu secesji
ze zbiorów
Muzeum Mazowieckiego w Płocku

w czwartek, 28 kwietnia 2016 r., o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum, ul. Kościelna 8

wystawa czynna do 31 sierpnia 2016 r.


Strony: [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >

Zamek w Człuchowie
Siedziba Muzeum Regionalnego w Człuchowie

    Na podstawie art.30 ust.1 i ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.), uchwały nr XXXV/187/2008 Rady Miejskiej w Człuchowie z dnia 18 sierpnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Człuchowie i Zarządzenia nr 78/2008 Burmistrza Miasta Człuchowa z dnia 8 września 2008 r. Muzeum został przekazany Zamek w Człuchowie. Zamek jest oddziałem Muzeum Regionalnego w Człuchowie, w którym będą realizowane cele określone w statucie.
    W 2008 r. Urząd Miejski w Człuchowie przygotował projekt pn. Skarb krzyżacki w naszych rękach – prace rewaloryzacyjne i adaptacyjne zamku krzyżackiego w Człuchowie na cele kulturotwórcze i turystyczne, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 4.399.459,99 zł, tj. 55,70 % całkowitych kosztów kwalifikowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej 6.Turystyka i dziedzictwo kulturowe, Działania 6.3. Regionalne dziedzictwo kulturowe o potencjale turystycznym.
    Wartość inwestycji wynosi 8.022.273,48 zł. Realizacja projektu przewidziana jest w okresie od 1 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2012 r. W pierwszym etapie planowane są prace remontowe w wieży zamkowej celem przystosowania jej m.in. do prezentacji ekspozycji związanej z historią zamku człuchowskiego. Udostępnienie wieży zamkowej dla zwiedzających jest planowane na połowę 2010 r. W drugim etapie przeprowadzone zostaną prace remontowe w kościele poewangelickim, w którym docelowo planowane są m.in. sale ekspozycyjne, sala koncertowo-konferencyjna.

[więcej...]

Copyright © 2013 Muzeum Regionalne w Człuchowie
Wszelkie prawa zastrzeżone